การให้บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย


เมื่อวันที่ 16 -17 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับวัดพุทธบูชา และสมาคมไทยแห่งมลรัฐจอร์เจีย (Thai Association of Georgia : TAG) ให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธบูชา นำโดย น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน กงสุล นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 3 ของปี 2561 เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ซึ่งการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนไทยในบริเวณรัฐจอร์เจียและรัฐใกล้เคียง เช่น รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐเทนเนสซี รัฐแอละแบมา รัฐฟลอริดา เป็นต้น ซึ่งต้องเดินทางมาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง ซึ่งผู้มารับบริการต่างยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงแม้จะต้องเดินทางมาไกลก็ตาม ต่างมีความประทับใจในการให้บริการของคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ และการบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ได้ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไทยไปทั้งหมดรวม 301ราย และต่ออายุบัตรประชาขนไทยทั้งหมดรวม 56 ราย บริการให้คำปรึกษางานนิติกรณ์มอบอำนาจ, ปรึกษาการขอสูติบัตรไทย และอื่นๆ รวม 12 ราย รวมทั้งหมด 369 รายการ

 

 

 

 

 

 

โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณวัดพุทธบูชา และสมาคมไทยแห่งมลรัฐจอร์เจียอีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่แล้ว ยังกรุณาจัดหาอาสาสมัคร และให้ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ โดยเฉพาะพระเทพกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ที่ได้ช่วยเตรียมสถานที่ และเอกสาร ตั้งแต่ก่อนวันให้บริการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา อาทิ คุณขวัญชนก ตันติเวชกุล (พี่คิง) ประธานอำนวยการ คุณสุนิสา สุวรรณทัต (พี่หมู) ประธานสมาคม คุณธิดา เพชรช่อ
(พี่ธิดา) กรรมการอำนวยการวัดพุทธบูชาและสมาคมไทยฯ คุณสุดา โอภาพงศ์พันธุ์ (พี่เล็ก) กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก คุณมานพ ชินรัตนา (พี่มานพ) กรรมการอำนวยการสมาคมไทยฯ พ.ญ. สายพิณ อุชชิน (ป้าหมอต๊ะ) กรรมการอำนวยการและเลขานุการสมาคมฯ พร้อมคุณวุฒิ สตริคแลนด์ (พี่วูดดี้) กรรมการอำนวยการและเลขานุการวัดพุทธบูชา รวมถึงคุณสมิธ ทรัพย์วิบูลย์ (พี่แซม) ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ USA อดีตนายกสมาคมไทยฯ ที่คอยอยู่ช่วยเหลือทีมเจ้าหน้าที่กงสุล ด้วยความแข็งขันตลอดการให้บริการ รวมถึงตั้งแต่วันแรกที่เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงวัดพุทธบูชาเพื่อติดตั้งเครื่องมือกันเลย พร้อมยังเป็นอาสาสมัคร และช่วยให้บริการ ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังในการตรวจเอกสาร และให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการ และในการทำอาหาร และเปิดโรงทานให้แก่ผู้มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ต่างสร้างความซาบซึ้งใจให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเป็นอย่างมาก สำหรับความอนุเคราะห์จากกลุ่มพี่ๆ สมาคมที่น่ารัก เสมอมาตลอดระยะเวลาที่ทางสถานเอกอัครราชทูตมีโครงการกงสุลสัญจรเพื่อประชาชน

ก่อนการเดินทางกลับคณะเจ้าหน้าที่กงสุล ได้มีโอกาสเข้านมัสการท่านพระเทพกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาเพื่อรับศีลและพรเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตันอีกด้วย

 

 

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรอีก 3 ครั้ง ได้แก่
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ณ วัดพุทธรังษี มลรัฐฟลอริดา (15200 SW 240th St., Miami, FL 33032)
ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพุทธาวาส มลรัฐเทกซัส (6008 Spindle Dr., Houston, TX 77086)
ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ วัดวิมุตตยาราม มลรัฐลุยเซียนา (1601 Stanton Rd., New Orleans, LA 70131)
ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญคนไทยที่ต้องการจะทำหนังสือเดินทางไทย หรือต่ออายุบัตรประชาชนไทย สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนนัดหมายได้ที่ เว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต กรุงวอชิงตัน www.thaiembdc.org/ภาษาไทย/การบริการกงสุลสัญจรปี2018 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายหนังสือเดินทาง โทรศัพท์ (202) 640 5310 Email: passport@thaiembdc.org สอบถามเพิ่มเติมงานบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ (202) 640 5328 หรือ Email: idcard@thaiembdc.org

ณัฐพร ซิมเมอร์แมน – รายงาน
(26 มีนาคม 2561)