บริการกงสุลสัญจรเพื่อชาวไทยในต่างแดน ณ เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา 7-8 เมษายน 2561

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ในวันที่ 7-8 เมษายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา นำทีมโดยกงสุลภัทรียา วัฒนสิน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ โดยให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวไทยในแถบรัฐฟลอริดาตอนใต้ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไมอามี และเมืองต่างๆ ในรัฐฟลอริดา เช่น เมืองแทมปา เมืองออร์แลนโด เมืองเคลียร์วอเทอร์ เมืองเมลเบิร์น เมืองเวสปาล์มบีช เมืองเดย์โทนาบีช เมืองฟอร์ทวอลทันบีช เป็นต้น

กล่าวได้ว่าการให้บริการกงสุลสัญจรของฝ่ายกงสุลฯ นั้น มีส่วนช่วยเหลือให้ประชาชนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐห่างไกล และมีอุปสรรคในด้านการเดินทาง ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้แก่ประชาชนได้มาก พร้อมกันนี้ ในปัจจุบันระบบงานหนังสือเดินทาง และงานบัตรประชาชนของฝ่ายกงสุลฯ สามารถเปิดให้ประชาชนได้มีการลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าทำให้ขั้นตอนการให้บริการนั้นมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย


ในครั้งนี้ก็อีกเช่นกัน คณะเจ้าหน้าที่รู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลเสมอมา ขอขอบพระคุณวัดพุทธรังษี ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ให้บริการ พี่ๆ สมาคมไทย-อเมริกัน แห่งฟลอริดา ที่คอยต้อนรับพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลฯ ด้วยรอยยิ้ม และความอดทน ไปพร้อมๆกับให้การบริการแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจผ่าน 2 วันของการบริการไปได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณคุณปัญญาภรณ์ รัศมีเทศ (พี่หนุ่ม) คุณสันธยา ผลิสนธิ (พี่หนุ่ย) คุณสมชาย วณิชย์พูลพล (พี่สมชาย) คุณกุลนัดดา เนตรานนท์ (พี่ริน) คุณวีรพงษ์ ห์ลีละเมียร (พี่หนุ่ย) คุณปัญญาพล สุขสมจิต (น้องปุ่น) ที่คอยเป็นกำลังเสริมที่สำคัญอย่างมากในการช่วยจัดคิวนัดหมายทั้งลงทะเบียน และกลุ่ม Walk in ช่วยตรวจเอกสาร จัดความเรียบร้อยของการรับบริการไปพร้อมกับการดูแลจิปาถะให้กับประชาชนรวมถึงคณะเจ้าหน้าที่กงสุลตลอดการให้บริการ และยังช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องมือหลักในขั้นตอนการต่ออายุหนังสือเดินทางคือเครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งผ่านการเดินทางมาอย่างยากลำบากเป็นเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ถึง 2 เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟถ่ายรูปให้กับจุดบริการต่ออายุบัตรประชาชน ทำให้ภาพบัตรประชาชนสวยสดใส เป็นที่ชื่นใจของผู้มารับบริการค่ะ

 

 

 

ซึ่งการเดินทางของทีมกงสุลในครั้งนี้ได้ให้บริการประชาชนไทยต่ออายุหนังสือเดินทางไทยทั้งหมดเป็นจำนวนถึง 303 ราย ต่ออายุบัตรประชาชนไทยเป็นจำนวนถึง 80 ราย รวมถึงช่วยเหลือให้คำปรึกษางานนิติกรณ์ และทะเบียนราษฎร์รวม 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 392 รายการ บรรยากาศในการให้บริการในปีนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ทุกท่านต่างเดินทางมารับบริการกงสุลสัญจรพร้อมกับเยี่ยมชมงานเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ที่ทางวัดพุทธรังษีได้จัดขึ้นด้วย ในปีนี้มีงานออกร้านขายอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม ของใช้ ของที่ระลึก งานแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย และการแสดงดนตรีที่ไพเราะ สร้างสีสันบรรยากาศเทศกาลต้อนรับวันสงกรานต์ พร้อมสวัสดีปีใหม่ไทยได้อย่างคึกคักเป็นอย่างมาก ประชาชนรวมถึงทีมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแต่งกายในชุดผ้าไทย ตกแต่งกายสไตล์ไทยเดิม พร้อมคุณมาเรีย ซารีออล กงสุลกิติมศักดิ์ ประจำสำนักงานกงสุลกิติมศักดิ์ ณ เมืองโครอล เกเบิลล์ รัฐฟลอริดา ROYAL THAI HONORARY CONSULATE-GENERAL, Honorary Consul, Ms. Maria D. Sariol ที่แวะมาเยี่ยมเยียนคณะกงสุลเป็นประจำทุกปี ร่วมฉลองและต้อนรับวันปีใหม่ไทยไปพร้อมๆ กับประชาชน ทำให้การให้บริการนั้นเต็มไปด้วยความคึกคักและดำเนินไปอย่างราบรื่น เป็นที่ประทับใจ ช่วยทำให้หัวใจคนไกลบ้านทุกท่านแช่มชื่น สดใส ดั่งได้ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยค่ะ

 

 

ก่อนถึงเวลาที่คณะเจ้าหน้าที่กงสุลจะเดินทางกลับได้มีโอกาสกราบนมัสการลา พระมหาธานีปัญฺญาทโร (ทำหน้าที่รักษาการแทนท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี) พร้อมพระครูสังฆรักษ์สนิท สุทฺธสีโล ได้ให้โอวาทและกล่าวถ้อยคำขอบคุณแก่คณะเจ้าหน้าที่กงสุลที่เดินทางมาไกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการนี้ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลได้มีโอกาสทำธุรกรรมเอกสารของตนเอง พร้อมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนวัดพุทธรังษีไปพร้อมกันด้วย ประชาชนที่แวะเวียนมาในครั้งนี้ได้มีโอกาสทำบุญช่วยเหลือปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากับทางวัด โดยนำเงินค่าใช้จ่ายลงตู้บริจาคมียอดบริจาคทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินถึง $617.49 (หกร้อยสิบเจ็ดดอลลาร์สหรัฐ สี่สิบเก้าเซ็นต์)

 

สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจร ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในครั้งต่อไปนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพุทธาวาส รัฐเทกซัส (ที่อยู่ 6007 Spindle Dr., Houston, TX 77086) ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดการจองนัดหมายสัญจร เมือง Houston, TX. เพื่อลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าได้ตามลิงค์แนบ http://thaiembdc.org/th/mobile-consular-services/ (สามารถกดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม)

● สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานหนังสือเดินทางไทย ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ (202)640-5310
อีเมล์ passport@thaiembdc.org
● สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานบัตรประชาชนไทย ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ (202)640-5328
อีเมล์ idcard@thaiembdc.org

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน
ณัฐพร ซิมเมอร์แมน – รายงาน
(12 เมษายน 2561)