ไทย-สหรัฐฯ ผลักดันการขยายการค้าผ่านเวที TIFA ประจำปี 61


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมกับนายคาร์ล เอชเลอร์ รักษาการผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก หารือภายใต้การประชุมกรอบความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ (Trade and Investment Agreement Framework: TIFA) ครั้งที่ 15 ที่กรุงวอชิงตัน

ทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความเป็นพันธมิตรระหว่างกันที่มีมายาวนานซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจ ระหว่างการประชุม ได้มีการเจรจาประเด็นที่คั่งค้างและได้หารือความร่วมมือที่จะผลักดันการค้าการลงทุนที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายสหรัฐฯ ยังได้พูดคุยถึงการสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภาพกว้างระดับภูมิภาคระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน

คณะผู้แทนไทยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ