การให้บริการกงสุลสัญจรปี ๒๕๖๑ / ๒๐๑๘

กงสุลสัญจร 2019