บริการกงสุลสัญจรรวมใจคนไทยไกลบ้าน ณ วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561

เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 คุณภัทรียา วัฒนสิน (กงสุล) นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานทูตกรุงวอชิงตัน เดินทางไปให้บริการทำหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน พร้อมรับปรึกษาคำถามด้านเอกสารราชการให้แก่คนไทย ที่วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส นับเป็นการเดินทางไปให้บริการเป็นครั้งที่ 5 ของปี 2561 ซึ่งการเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้คึกคักเฉกเช่นทุกๆ ปี ด้วยการให้บริการกงสุลสัญจรของฝ่ายกงสุลนั้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเดินทาง และค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางต่ออายุเอกสารราชการไทยที่สถานทูตได้เป็นอย่างมาก โดยมียอดผู้เข้ารับบริการ ได้แก่ ให้บริการทำหนังสือเดินทาง 334 รายการ ต่ออายุบัตรประชาชน 76 รายการ และให้บริการปรึกษาการยื่นเอกสารงานทะเบียนราษฎร์ และนิติกรณ์ 11 รายการ รวมทั้งหมด 421 รายการ ใน 2 วัน ซึ่งระบบการรับนัดหมายออนไลน์และตรวจเอกสารล่วงหน้า ช่วยทำให้การทำงานของทีมเจ้าหน้าที่รวดเร็วแม่นยำมากขึ้น เป็นที่ประทับใจของประชาชนไทยที่มารับบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(บรรยากาศการให้บริการตรวจเอกสารของทีมอาสาสมัครวัดพุทธาวาส วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561)

                                             VDO. Clip บรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจร Houston, Texas


การทำงานของเจ้าหน้าที่กงสุลในทุกปีได้รับความอนุเคราะห์จากทางวัดพุทธาวาสเป็นอย่างดี และด้วยน้ำพักน้ำแรงของทีมอาสาสมัครใจดีหลายๆ ท่านที่แวะเวียนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยของการตรวจเอกสาร จัดคิวให้แก่ประชาชนผู้มารอรับบริการอย่างตั้งใจ มีความอดทน ใจเย็นและเป็นกันเอง สร้างความรู้สึกอบอุ่นใจให้แก่ทีมเจ้าหน้าที่กงสุลและประชาชนที่ร่วมใจเดินทางมาจากหลายๆ เมืองโดยรอบ เช่น เมือง Collage Station ตั้งอยู่ระหว่างเมืองฮุสตัน และเมืองออสติน ซึ่งห่างออกไปประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมือง Killen, Tample, Waco ซึ่งห่างออกไปประมาณ 3 ชั่วโมง เมือง San Antonio ซึ่งห่างออกไปประมาณ 4 ชั่วโมง และเมือง Belton, Dallas, Fort Worth ซึ่งห่างออกไปประมาณ 5 ชั่วโมง ต่างมีความตั้งใจเดินทางมาเพื่อรับบริการกงสุลสัญจรเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาไกลถึงวอชิงตัน ดี.ซี.

(คุณภัทรียา วัฒนสิน หัวหน้ากงสุล ประจำโต๊ะตรวจเอกสารพร้อมแนะนำเอกสารทะเบียนราษฏร์ ให้แก่ประชาชน)

ทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเลขปญฺญคโม ที่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ วัดพุทธาวาส ซึ่งช่วยดูแลความเรียบร้อยภาพรวมของการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณทีมอาสาสมัคร คุณชัชวาลย์ ท้าวอุตม์ (พี่ชัช) ประธานกรรมการฝ่ายฆารวาสวัดพุทธาวาส คุณณรงค์ พร้อมคุณอำภา รวดเร็ว (พีณรงค์) พร้อมภรรยา กรรมการวัดพุทธาวาสรุ่นแรก คุณวีรศักดิ์ โอตรวรรณะ (คุณวี) กรรมการวัดพุทธาวาส คุณอนันท์ญา มิลราลิสซ์ (คุณนันท์) ครูอาสาประจำท้องถิ่น คุณณัฎฐยา สมิธ กรรมการวัดพุทธาวาส ดร. วิจิตร ศรียรรยงวัฒน์ (คุณตึ๋ง) ไว้ในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับกงสุลสัญจรครั้งต่อไป ทีมกงสุลจะเดินทางไปให้บริการ ณ วัดวิมุตติยาราม ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 เมือง New Orleans รัฐ Louisiana (Wat Wimuttayaram Buddhist Temple: 1601 Stanton Rd., New Orleans, LA. 70131) Tel. (504)394-3599 สนใจลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ http://thaiembdc.org/th/mobile-consular-services/ หากท่านมีข้อสงสัยในการลงทะเบียนนัดหมายต่ออายุหนังสือเดินทางไทย สามารถติดต่อคุณพัทธนันท์ที่ อีเมล์: passport@thaiembdc.org Tel. (202)640-5310 ลงทะเบียนนัดหมายต่ออายุบัตรประชาชนไทย สามารถติดต่อคุณเคเร็น ที่อีเมล์: idcard@thaiembdc.org Tel. (202)640-5328

 

 

(ผู้ร้องตัวจิ๋วมารับบริการกับคุณแม่)

(คุณอรัญญาให้บริการต่ออายุบัตรประชาชนไทย)

(คุณปณยาให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไทยสำหรับผู้เยาว์ – เล่มแรก)

(คุณณัฐพรให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางราชการไทย สำหรับพระภิกษุสงฆ์ และผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)

(คุณพัทธนันท์ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไทย กรณีสูญหาย และขาดอายุเกินกว่า 1 ปี)

ข้อมูลงานฝ่ายกงสุลเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง http://www.thaiembdc.org/th/การบริการกงสุล/

 

ณัฐพร ซิมเมอร์แมน – รายงาน
(15 พฤษภาคม 2561)