หอการค้าสหรัฐฯ จัดเวทีภาคเอกชนต้อนรับและพูดคุยกับทูตไทยคนใหม่  


 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวีรชัย  พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ ได้พบสนทนากับผู้บริหารและผู้แทนบริษัทสหรัฐฯ ชั้นนำ ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่หอการค้าสหรัฐฯ (U.S. Chamber of Commerce) จัดขึ้นเพื่อต้อนรับทูตวีรชัยฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายเจมส์ ฟาธีรี (James W. Fatheree) รองประธานสภาหอการค้าสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชีย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

ทูตวีรชัยฯ กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้กล่าวถึงแนวทางที่จะส่งเสริมและผลักดันการค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายจากพื้นฐานสำคัญที่มีอยู่เดิมอันได้แก่ สนธิสัญญาไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ค.ศ. 1966 และโอกาสใหม่สำหรับการลงทุนในประเทศไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่ง พ.ร.บ. อีอีซี ได้เริ่มบังคับใช้แล้วเมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผู้แทนจากบริษัทสหรัฐฯ ชั้นนำ 18 แห่ง ที่เข้าร่วมครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้งด้านเกษตรกรรม พลังงาน การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์ การบิน ความมั่นคง และสุขภาพ ซึ่งต่างให้ความสนใจสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทูตไทยถึงพัฒนาการของกฎระเบียบทางธุรกิจในประเทศไทย สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าของไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความสนใจที่มีต่อตลาดประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง