งานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ครบ ๙๓ ปี ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

         (ทูตวีรชัย พร้อมคุณอลิซเบธ พลาศรัย และ ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อทป. ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก)

พุทธศาสนิกชนจากทั่วสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ร่วมใจจัดงานทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒน มงคลพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ครบ ๙๓  ปี ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยกลุ่มพลังบุญ นำโดยคุณปราณี เทพธาราคุณ เป็นประธานอุปถัมภ์การจัดงานในปีนี้ มีญาติธรรมชาวไทยและต่างชาติกว่าพันคนจากบริเวณใกล้เคียงและห่างไกล ตั้งแต่เมืองไมอามีไปจนถึงบอสตันและซีแอทเทิล เดินทางมาร่วมงานด้วยแรงศรัทธาและความกตัญญูต่อหลวงตาชี ทั้งยังมีพระสงฆ์สมณศักดิ์  อาทิ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชสิทธิมุนี ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ และพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนพระสงฆ์ทั้งไทยและเทศเข้าร่วม ๑๐๙ รูป   โดยมีทูตวีรชัย พลาศรัย และคุณอลิซเบธ ภริยา เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส มีข้าราชการสถานทูตฯ รวมทั้ง ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เข้าร่วมพิธีด้วย

พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทักษิณานุปทาน และพิธีทำบุญธรรมสมโภชฯ  ไหว้พระ สมาทานศีล ถวายไทยธรรม ทำบุญตักบาตรปัจจัยและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ โดยสมาคม ชมรม ร้านอาหารไทยและผู้มีจิตศรัทธากว่า ๔๐ รายได้ร่วมกันเปิดโรงทานให้พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกับชมการแสดงดนตรีและรำไทยโดยนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

พระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชีที่ชาวไทยในสหรัฐฯ รูัจักกันดี เกิดเมื่อวันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๖๘ ที่อำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ในตระกูลชาวนา เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี ๒๔๘๒ และเข้าพิธีอุปสมบทในปี ๒๔๘๘   ในต้นปี ๒๕๑๘ ได้มาจำพรรษาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และได้อยู่ประจำปฏิบัติศาสนกิจ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

อ่านรายงานเพิ่มเติมอื่นๆ : http://thaiembdc.org/th/ (Read More)