สถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนเยาวชนอเมริกันทุน YES Abroad ปี 2561 อย่างอบอุ่นก่อนเดินทางไปศึกษาในประเทศไทย


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นักเรียนอเมริกันชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน จากรัฐต่าง ๆ ที่ได้รับทุนการศึกษา Yes Abroad ประจำปี 2561 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมด้วยนายแบลนดอน เพนร๊อด ศิษย์เก่าทุน Yes Abroad ปี 2557-2558 และนายอัลเลน อีแวน เจ้าหน้าที่องค์กร AFS-USA เยือนสถานทูตฯ โดย

ที่ปรึกษาภิเษก ภาณุภัทร และคุณกนกเนตร เครมเมอร์ ให้การต้อนรับและบรรยายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนก่อนเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และเรียนหนังสือที่โรงเรียนไทยเป็นเวลาหนึ่งปี

โครงการ Yes Aboard ริเริ่มและสนับสนุนในปี 2552 โดยสำนักงานการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนอเมริกันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาและใช้ชีวิตในประเทศมุสลิมทั่วโลกเป็นเวลาหนึ่งปี ในปี 2561 โคงการ Yes Abroad ให้ทุนการศึกษา 65 ทุน ครอบคลุม 12 ประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ความร่วมมือโครงการ Yes Abroad เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษาระหว่างไทยสหรัฐฯ ซึ่งปลูกฝังให้เยาวชนอเมริกันมีความรักประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่เยาวชนได้ไปใช้ชีวิตเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ซึ่งศิษย์เก่าที่เคยเดินทางไปเห็นว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจและมีเยาวชนสหรัฐฯ สนใจสมัครไปทุกปี และกลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ดี ๆ ให้เพื่อนๆ และครอบครัวฟัง และมีการติดต่อกับครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนๆ ในประเทศไทยอันแสดงถึงความเข้าใจอันดีในระดับประชาชน

สถานทูตต้อนรับและจัดการบรรยายแก่นักเรียนอเมริกันทุน Yes Abroad เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่นักเรียนอเมริกันกลุ่มแรกไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยในปีการศึกษา 2552 – 2553 สำหรับปีการศึกษานี้ นักเรียนทุนอเมริกัน 5 คน ที่ได้รับทุนไปประเทศไทย ได้แก่ น.ส. ซิดนีย์ เชสทา เรียนที่โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ น.ส.เคนนา โฮเวิร์ธ เรียนที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร น.ส. โซเฟีย รีเซอร์ เรียนที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน น.ส.โคลเอ้ ฟอนเทนแนล เรียนที่อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ นายลุค วิลสัน เรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี โดยก่อนแยกย้ายกลับ เด็ก ๆ ได้รู้จักวัฒนธรรมไทย งานประณีตศิลป์ และชิมขนมไทยกันอย่างเอร็ดอร่อย