โครงการกงสุลสัญจรร่วมใจให้บริการ คนไทยในนิวออร์ลีน รัฐลุยเซียนา ประจำปี 2561

                 (คณะเจ้าหน้าที่กงสุลร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านเจ้าอาวาสวัดวิมุตตยารามพร้อมคณะสงฆ์)

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่กงสุล จากสถานทูตประจำกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นำทีมโดยคุณภัทรียา วัฒนสิน กงสุล ได้เดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดวิมุตตยาราม เมืองนิวออร์ลีน รัฐลุยเซียนา เพื่อช่วยเหลือประชาชนไทยในพื้นที่และรัฐใกล้เคียง ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไทย และบัตรประชาชนไทยเพื่ออำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางมายังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ด้วยตนเองเพื่อติดต่อขอทำเอกสารราชการ
การสัญจรได้ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทางไปทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 147 คน ให้บริการต่ออายุบัตรประชาชนไทยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 คน และให้บริการปรึกษาเอกสารงานนิติกรณ์ รับคำร้องสูติบัตร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20 รายการ รวมสถิติการให้บริการกงสุลสัญจรเป็นจำนวน 196 รายการ สร้างความประทับใจและขอบคุณจากประชาชนไทยโดยรวมเป็นอย่างมาก

                                                          (พระพุทธชินราช องค์พระประธานในอุโบสถ)

                                                (บรรยากาศประชาชนไทยผู้เข้ารับบริการอย่างยิ้มแย้มแจ่มใส)

 

ในระหว่างการให้บริการบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ราบรื่นและอบอุ่น โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้รับความช่วยเหลืออนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ ประจำวัดวิมุตตยาราม พร้อมทั้งคณะสงฆ์และอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับคณะฯ ตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง โดยช่วยจัดสถานที่ให้บริการเตรียมพร้อมไว้อย่างสวยงามและใช้งานได้สะดวก รวมถึงเป็นอาสาสมัครช่วยคัดกรองเอกสารให้กับประชาชนก่อนรับบริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว ด้วยความขยันขันแข็งและเป็นกันเอง ทางคณะเจ้าหน้าที่ขอขอบคุณให้กับคณะสงฆ์ประจำวัดวิมุตตยารามและอาสาสมัคร โดยเฉพาะ พระมหาวิเชียร อติเมโธ (ท่านเจ้าอาวาส วัดวิมุตตยาราม) พระมหามานะ สุเมธโส และพระสมุห์พิสิษฐ์ ฐิตปัญโญ (ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา มหาบารมี มิสซิสซิปปี) เป็นวัดไทยที่แรกที่ก่อตั้งขึ้นในรัฐมิสซิสซิปปี ซึ่งใช้เวลาเดินทางมายังรัฐนิวออร์ลีน 2 ชั่วโมง พร้อมกันนี้พระสมุห์พิสิษฐ์ ฐิตปัญโญ ท่านเจ้าอาวาสฯ ยังให้โอวาทในการทำงานเป็นหลักคำสอนที่ใช้ได้ในชีวิตจริง ดังนี้ว่า “การให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มใจ และเต็มที่ จะทำให้เราได้ใจและความศรัทธากลับมาอย่างไม่ต้องร้องขอ”

ประชาชนไทยที่เดินทางมายังรัฐนิวออร์ลีนในครั้งนี้ต่างเดินทางมาจากหลายพื้นที่ ระยะทางเดินทางโดยเส้นทางรถยนต์ 4-8 ชั่วโมง เช่น จากเมือง Navarre, Florida ขับรถ 4 ชั่วโมง เมือง Fort Walton Beach, Florida ขับรถ 4.30 ชั่วโมง เมือง Huntsville, Alabama ขับรถ 6 ชั่วโมง เมือง Tallahassee, Florida ขับรถ 5.30 ชั่วโมง และเมือง Fort Worth, Texas ขับรถถึง 8 ชั่วโมง

 

(พระสมุห์พิสิษฐ์ ฐิตปัญโญ)

(บรรยากาศการให้บริการของเจ้าหน้าที่กงสุล วอชิงตัน ตรวจเอกสารและต่ออายุหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชน)

                                       (คณะเจ้าหน้าที่เดินทางกลับถึงรัฐวอชิงตัน ดีซี โดยสวัสดิภาพ)

การสัญจรที่เมืองนิวออร์ลีนนับเป็นการสัญจรครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ สำหรับท่านที่สนใจรับบริการกงสุลสัญจร ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2562 ขอความกรุณาติดตามรายละเอียดตารางการให้บริการประจำปี ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
20 มิถุนายน 2561