National Guard Bureau จัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2561 เอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัยและภริยา พร้อมด้วยผู้แทนสถานทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งมี พลโท Daniel Hokanson รองผู้บัญชาการ National Guard ของสหรัฐฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพ ณ บ้านพักในฐานทัพ Anacostia-Bolling กรุงวอชิงตัน

งานเลี้ยงครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศไทยและ National Guard รัฐวอชิงตัน ภายใต้โครงการ State Partnership Program ของ National Guard สหรัฐฯ

ผู้เข้าร่วมงานฝ่ายสหรัฐฯ ประกอบด้วย พลตรี Bret D. Daugherty จาก National Guard รัฐวอชิงตัน พลอากาศจัตวา Tom Cucchi จากกองกำลังภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ผู้แทนจาก National Guard กระทรวงกลาโหม สำนักงานเสนาธิการทหาร และกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตวีรชัยได้กล่าวชื่นชมความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยและ National Guard รัฐวอชิงตัน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี 2545 และมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสองฝ่าย ซึ่งนำไปสู่ความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

เอกอัครราชทูตวีรชัยยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับรัฐวอชิงตันในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน