เอกอัครราชทูตวีรชัยยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงวอชิงตัน (Official White House Photo by Joyce N. Boghosian)