เอกอัครราชทูตวีรชัยและ ส.ว. Ed Markey จากรัฐแมสซาชูเซตส์ ยืนยันกระชับสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย พบหารือกับ ส.ว. Ed Markey (พรรคเดโมแครต – รัฐแมสซาชูเซตส์) โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสำคัญของความเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และความสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อกระชับความเป็นพันธมิตรและความเป็นหุ้นส่วนในหลากหลายมิติระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เอกอัครราชทูตวีรชัยและ ส.ว. Markey เห็นพ้องกันว่าความเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก