ไทยและสหรัฐฯ หารือเพื่อผลักดันความร่วมมือและลงนามความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ


เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2561 รศ. นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ดร. โจนาธาน มาร์กอลีส รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ ได้ลงนามตราสารต่ออายุความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการอีก 5 ปี หลังจากที่คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทยและสหรัฐฯ ได้หารือกระชับความร่วมมือในกรอบการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ ด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน  โดยมีประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจ อาทิ ความท้าทายและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนประเด็นด้านการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ และสาธารณสุข
ในช่วงค่ำ ออท. วีรชัย พลาศรัยได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำที่ร้านอาหารไทยแก่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะในโอกาสดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในกรอบคณะกรรมการร่วมครั้งแรกที่กรุงเทพฯ และได้ลงนามความตกลงฯ ฉบับแรกไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556