ประกาศ พิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกงสุล
โทรศัพท์ (202) 640-5897 หรือ (202)640-5328
วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.
อีเมล์ consular@thaiembdc.org , protection@thaiembdc.org