ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
[ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ]      [ ประชาชนทั่วไป ]       [ องค์กร/หมู่คณะ ]

[ สถิติการลงนาม ]


เว็บไซต์ http://web.ocsc.go.th/forking/