กิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีนางอลิซาเบธ  พลาศรัย หัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการและคู่สมรสจำนวนประมาณ ๔๐ คน ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล ลงนามสมุดถวายพระพร

นอกจากพิธีลงนามถวายพระพรดังกล่าวแล้ว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เปิดให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคมด้วย

 

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี โดยมีข้าราชการและประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำคณะจิตอาสา โดยมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรสและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนผู้นำชุมชนไทยและประชาชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑลประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในกรุงวอชิงตัน ช่วยครอบครัวเด็กป่วยรุนแรง และช่วยขจัดความหิวโหย โดยมีผู้แทนองค์กร จาก Horton’s Kids องค์กร Believe in Tomorrow Children’s House at Johns Hopkins Hospital และ Manna Food Center ร่วมรับมอบของบริจาคและมีกิจกรรมร่วมจิตอาสาทำนุบำรุงวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี จัดห้องสมุดและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด