ชุมชนไทยเข้มแข็ง ที่เมืองแจ็คสันวิลล์ รัฐฟลอริดา วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561


เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ทูตวีรชัย พลาศรัย และนางอลิซเบธ พลาศรัย ภริยา พร้อมด้วย น.ส. รัชดา สุเทพากุล และ น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน  ข้าราชการสถานทูต เข้าร่วมการประชุม 2018 American LNG Summit ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแจ็คสันวิลล์ รัฐฟลอริดา ตามคำเชิญจากนาย Ted Yoho สสรัฐฟลอริดา  

แจ็คสันวิลล์เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของรัฐฟลอริดา ที่มีชุมชนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยและเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งสำหรับชุมชนไทยมากขึ้น เช่น มีความคิดริเริ่มที่จะจัดตั้งวัไทย เป็นต้น โดยเมื่อเย็นวันที่ 7 สิงหาคม พระมหาดำรง พลศรี วัดธรรมเทวราช พร้อมชาวไทยกว่า 50 คน ได้ต้อนรับท่านทูต และคณะอย่างอบอุ่น ทูตวีรชัยและคณะได้ร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนไทยที่ร้าน Buddha Thai Bistro ซึ่งคุณศรัณยู บุญสนอง เจ้าของร้านช่วยประสานงานเชิญชวนคนไทยหลากหลายอาชีพจากเมืองแจ็คสันวิลล์และแทมป้ามาร่วม มีทั้ง แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ แม่บ้าน และนักศึกษามหาวิทยาลัย และนักเรียนแลกเปลี่ยนมาร่วมทานอาหารไทยรสชาติดีและอร่อย เช่น เนื้อปูห่อแป้งเกี๊ยว แกงกระหรี่ไก่ ผัดรวมซีฟู้ด ผัดผักคะน้า เสือร้องไห้ และกล้วยทอดไอศรีม ซึ่งหลังจากอิ่มหนำสำราญกันเรียบร้อย ทูตวีรชัยได้พูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนไทยเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชนไทยในพื้นที่ 

ทูตวีรชัยกล่าวเน้นถึงการบริการประชาชนในด้านต่างๆ อันเป็นภารกิจหลักของสถานทูต อาทิเช่น งานตรวจลงตรา งานด้านนิติกรณ์ การทำหนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชน การรับร้องเรียนเรื่องตกทุกข์ และการให้บริการกงสุลสัญจร การพบปะหารือกับชุมชนไทยคราวนี้  เป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนไทยในพื้นที่และผู้ทนทางการเมืองในท้องถิ่น เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไทยในสหรัฐฯ และเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของสถานทูตฯ ต่อไป