ทูตวีรชัยฯ สำรวจโอกาสพลังงาน LNG ในเมืองแจ็คสันวิลล์ รัฐฟลอริดา


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ทูตวีรชัย พลาศรัย และนางอลิซเบธ พลาศรัย ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 2 คน เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ (LNG) ที่เมืองแจ็คสันวิลล์ รัฐฟลอริดา ตามคำเชิญของนายทีโอดอร์ “เท็ด” โยโฮ ส.ส. รัฐฟลอริดาเขตเลือกตั้งที่ 3 และประธานคณะอนุกรรมาธิการเอเชียและแปซิฟิก คณะกรรมาธิการต่างประเทศ การเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญของการประชุมด้าน LNG ที่เรียกว่า “2018 American LNG Summit” ที่ ส.ส. โยโฮ มีดำริริเริ่มจัดขึ้น

ทูตวีรชัยฯ ได้เยี่ยมชมบริเวณโรงงานผลิต คลังจัดเก็บ และสถานีเติม LNG สำหรับเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือแจ็คสันวิลล์หรือที่เรียกย่อว่า JAXPORT ซึ่งนับเป็นท่าเรือนำเข้าสินค้ายานยนต์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ JAXPORT ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับการที่สหรัฐฯ ค้นพบแหล่ง LNG จำนวนมากในประเทศ นอกจากนี้ ทูตวีรชัยฯ ยังได้เยี่ยมชมสถานีเติม LNG ของการรถไฟชายฝั่งฟลอริดาตะวันออก (Florida East Coast Railway: FEC) ซึ่งวิ่งระหว่างเมืองแจ็คสันวิลล์กับเมืองไมอามี FEC เป็นบริษัทรถไฟแห่งแรกในทวีปอเมริกาตอนเหนือที่ใช้ LNG เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนรถไฟทุกขบวน