การประชุมสามัคคีซัมมิท ครั้งที่ 5

วันที่ 20 ต.ค. 2561 ณ เมืองซานดิเอโก นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และนาย Brian Maienschein, California Assembly member (District 77) ได้ร่วมกล่าวเปิด Samakkee Summit 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดย Thai and Southeast Asian Association of California (TSAAC) และ America’s Thai Chamber of Commerce (ATCC) ในหัวข้อ Empowering Thai American Entrepreneurship
อุปทูตได้กล่าวถึงความสำคัญของการรวมพลังคนไทย และยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมสามัคคีซัมมิท
ซึ่งเป็นเวทีให้คนไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นถึงแนวทางพัฒนาชุมชนไทยอเมริกันในอนาคต การสร้างเครือข่ายระหว่างกัน และความเข้าใจเข้าถึงในการใช้ประโยชน์จากกลไกภาครัฐของสหรัฐอเมริกาเพื่อสามารถผลักดันและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในสหรัฐฯ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมพลังดังกล่าวในระยะยาว เช่น
           – Thai-American National Internship Program (TANIP) ซึ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยที่เกิดในสหรัฐฯ ได้ฝึกงานเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯ
            – Special Seminar for Thai-Affiliated Companies at America’s Small Business ร่วมกับสภาหอการค้าสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยชาวไทยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายระหว่างกันและกับภาคธุรกิจอเมริกัน
             – ฐานข้อมูลออนไลน์  Thai Business Information Center at thaibicusa.com ซึ่งเปิดกว้างให้ธุรกิจชาวไทยใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของตนและเข้าถึงข้อมูลของสาขาธุรกิจในความสนใจได้
ที่ประชุมสามัคคีซัมมิท ครั้งที่ 5 ได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและเป็นกันเองในหัวข้อต่างๆ เช่น การวางแผนการเงินและการประกัน การประกอบธุรกิจ ความสมดุลชีวิตกับการทำงาน และกฎหมายคนเข้าเมือง ที่สำคัญ โดยในปีนี้มีผู้นำชุมชนไทยทั้งจากแคลิฟอร์เนีย และรัฐต่าง ๆ เช่น เทกซัส นิวยอร์ก แมสซาซูเซตส์ อิลลินอยส์ เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน
หลังจากการสัมมนาและกิจกรรมสร้างเครือข่าย ที่ประชุมได้หารือกันและเห็นชอบการจัดตั้ง Thai American Samakkee Coalition ซึ่งเป็นสมาคมไทย-อเมริกันระดับประเทศ และจะเป็นผู้แทน ช่วยเหลือส่งเสริมผลประโยชน์ และเป็นเครือข่ายติดต่อระหว่างสมาคมชมรมต่าง ๆ และคนไทยในสหรัฐฯ โดยให้เชิญกลุ่มคนไทยรุ่นอาวุโสที่มีเวลา ประสบการณ์และทรัพยากรให้สนับสนุนองค์กรนี้ และแสดงความยินดีกับกลุ่มชาวไทยในบอสตันและนิวยอร์กที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสามัคคีซัมมิท ครั้งที่ 6 ในปี 2562
สามัคคีซัมมิทจัดขึ้นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อปี 2556 ได้สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้นำชุมชนจากทั่วสหรัฐฯ ทั้งในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการคนไทย และการผลักดันส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง สร้างพลังและจุดยืนของชุมชนชาวไทย-อเมริกัน
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Thai American Samakkee Coalition โดยแสกน QR Code : Official Line

 

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Thai American Samakkee Coalition โดยแสกน QR Code : Official Line : Samakkee Coalition