พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำหัวหน้าสำนักงานฝ่ายทหารและพลเรือนทีมประเทศไทย ข้าราชการและคู่สมรส ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561