งานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับชาวสหรัฐฯ คณะทูตานุทูตและคู่สมรส (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)


งานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ สำหรับชาวสหรัฐฯคณะทูตานุทูตและคู่สมรส (๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ๓ โอกาส คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นั้น

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมกับทีมประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพ จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีบุคคลชาวสหรัฐฯ จากรัฐบาล รัฐสภา และฝ่ายตุลาการ ตลอดจนภาคเอกชนและองค์กรชั้นนำของประเทศ รวมทั้งคณะทูตานุทูตในกรุงวอชิงตัน พร้อมคู่สมรส ประมาณ ๔๐๐ คน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม Ritz-Carlton กรุงวอชิงตัน โดยมีสื่อมวลชนไทยและสหรัฐฯ รวมทั้งผู้แทนชมรมและสมาคมไทยในเขตกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงมาร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ นาย David Hale ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายการเมือง ได้เป็นผู้แทนและแขกเกียรติยศฝ่ายสหรัฐฯ มาร่วมงาน ซึ่งนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวสุนทรพจน์โดยเน้นถึงความสำคัญของงานใน ๓ โอกาสข้างต้น และน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาประเทศและการขจัดความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงกาปลูกพืชทดแทนฝิ่นซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ และงานวิทยาศาสตร์พัฒนาคุณภาพดินที่องค์การสหประชาชาติได้เทิดพระเกียรติ โดยสมัชชาใหญ่ได้มีข้อมติกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมเป็นวันดินโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ โดยที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกา จึงทรงเป็นองค์สัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ และในรัชสมัยของพระองค์พันธมิตรและหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่ทั้งสองประเทศฉลองครบรอบ ๒๐๐ ปีแห่งมิตรภาพและ ๑๘๕ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน และได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกา

นาย David Hale ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึง ๒๐๐ ปีของมิตรภาพระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับผู้นำสหรัฐฯ และการเฉลิมฉลอง ๑๘๕ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูต อันนำไปสู่การจัดนิทรรศการ Great and Good Friends ที่ประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งมีสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐฯ เมื่อปี ๒๕๐๓ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน นอกจากนี้ สหรัฐฯ และไทยยังเป็นภาคีสนธิสัญญาพันธมิตรร่วม ซึ่งจะครบรอบ ๖๕ ปีในปีหน้า  สหรัฐฯ กับไทยยังมีความร่วมมือด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบังคับใช้กฎหมาย การแพทย์ วิจัย  และสหรัฐฯ มองเห็นโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าสองฝ่ายถึง ๔๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกับประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งได้ตอบรับการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS ตามคำเชิญของประเทศไทยแล้ว

ภายหลังการกล่าวสุนทรพจน์ของเอกอัครราชทูตฯ และแขกเกียรติยศ ได้มีพิธีเชิญธงชาติไทยโดยนักเรียนเตรียมทหารไทยจาก Virginia Military Institute และธงชาติสหรัฐฯ โดยหมู่เชิญธงของ United States Marine Corps ขึ้นบนเวที เมื่อธงเข้าที่แล้ว เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญดื่มถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อวยพรแด่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความสัมพันธ์ไทย–สหรัฐฯ จากนั้นผู้ร่วมงานยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสหรัฐฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในบรรดาแขกที่มาร่วมงาน มีบุคคลชั้นนำหรือบุคคลที่มีความสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ นาย Ted McKinney ปลัดกระทรวงเกษตรและการค้าต่างประเทศ สหรัฐฯ นาย Dana Rochrabacher  ส.ส.เขต ๔๘ รัฐแคลิฟอร์เนียจากพรรครีพับลิกัน ทายาทแฝดสยามอิน-จันซึ่งเดินทางจากรัฐนอร์ทแคโรไลนา นาย Glyn Davies และ นาย Richard Hecklinger     อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมงานต่างซาบซึ้งในไมตรีจิตและวัฒนธรรมไทย จากอาหารไทยต้นตำรับ การบรรเลงดนตรีไทยและรำอวยพรจากคณะนาฏศิลป์ของไทยในกรุงวอชิงตัน นอกจากนี้ ภายในงานยังตกแต่งด้วยมาลัยกล้วยไม้สด และมีนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย การสาธิตแกะสลักผักและผลไม้ และเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวไทยด้วย

 

 

นาย Ted McKinney, Under Secretary of Agriculture for Trade and Foreign Agricultural Affairs, USDA ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้