ศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Asian Identity ที่ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี กรุงวอชิงตัน (ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในกรุงวอชิงตัน ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินร่วมสมัยเอเชียภายใต้ชื่อ Asian Identity โดยนายศราวุธ ชุติวงศ์ปีติ ศิลปินร่วมสมัยของไทยได้รับเชิญให้มาจัดแสดงผลงานกลุ่มร่วมกับศิลปินอีก ๒ คน คือ นางสาว Kim Lang Yuni (เกาหลีใต้) และนาย Khanh H. Le (เวียดนาม) ระหว่างวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๑  – ๔ ม.ค. ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในกรุงวอชิงตัน ถนนแมสซาชูเซตส์

ศิลปินแต่ละคนได้รับแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์และรากเหง้าความเป็นเอเชียผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรมและตกผลึกเป็นความเข้าใจในสภาพแวดล้อมใหม่และความปรารถนาที่จะสร้างสรรผลงานทางศิลปะเพื่อสื่อสารประสบการณ์เหล่านี้ ทั้งนี้ ท่ามกลางโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมโลกปัจจุบันที่สลับซับซ้อนและแยกขอบเขตระหว่างวัฒนธรรมได้ยากขึ้น  ศิลปินใช้ทั้งสื่อ ภาพถ่าย ภาพวาดประดับด้วยงานกระจกและหินสี และวัสดุสังเคราะห์ที่พบทั่วไปในปัจจุบันมารังสรรผลงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวแต่ก็มีจุดร่วมคือต้องการแสดงออกถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมเอเชียที่ผลต่อความคิดของศิลปินเหล่านี้

 

ติดตามผลงานของคุณศราวุธ ชุติวงศ์ปีติ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.chutiwongpeti.info/index.html

 

 

 

 

ข้อมูลนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินร่วมสมัยเอเชียภายใต้ชื่อ Asian Identity
http://www.koreaculturedc.org