ออท. วีรชัย รับรางวัล Diwali Power of One Award ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  มูลนิธิ Diwali องค์กรพัฒนาเอกชนสหรัฐฯ ได้มอบรางวัล Diwali Power of One Award แก่นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่อดีตเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติที่พ้นวาระหรือกำลังพ้นวาระที่มีบทบาทสำคัญด้านมนุษยชาติและสันติภาพในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นความหวังและแสงสว่างให้แก่มนุษยชาติและสันติภาพเฉกเช่นกับความสำคัญของเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวฮินดู (Diwali) ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ พิธีมอบจัดขึ้นที่ห้องประชุมของคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก  นอกจาก ออท. วีรชัยฯ แล้ว ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ยังมีอดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติของกรีซ สโลวาเนีย อาเซอร์ไบจัน เวียดนาม และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ของตูนีเซียคนปัจจุบันด้วย