การส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562  นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้แทนในการส่งมอบและรับมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสักขีพยาน

การส่งมอบ – รับมอบโบราณวัตถุดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ซึ่งได้รับมอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยจากชาวอเมริกัน และชาวไทยในสหรัฐอเมริกา รวมจำนวน ๔๖ ชิ้น

นอกจากนี้ การส่งมอบ – รับมอบโบราณวัตถุในครั้งนี้ เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561) ภายใต้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการดำเนินภารกิจติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศให้กลับคืนมาเป็นสมบัติและมรดกวัฒนธรรมของชาติต่อไป

 

ที่มา : www.mfa.go.th