ไทยได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก ๓ ปีต่อเนื่อง


วันนี้ (๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒)  สำนักข่าวยูเอสนิวส์ร่วมกับวอร์ตันสคูลของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและแบฟกรุ๊ปได้รายงานผลการจัดอันดับ ๘๐ ประเทศที่ดีที่สุดทั่วโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ที่ดำเนินการมาเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน โดยจัดอันดับประเทศไทยเป็นประเทศสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่ดีที่สุดของโลกเป็นปีที่ ๓ ต่อเนื่อง

จาก ๙ สาขาหลักที่จัดอันดับ ไทยติด ๑๐ อันดับที่ดีที่สุดถึง ๔ สาขา ได้แก่  การผจญภัย (อันดับ ๕) ผู้ขับเคลื่อนที่มีจุดเด่นและลักษณะเฉพาะ (อันดับ ๖) มรดกทางวัฒนธรรม (อันดับ ๘) นโยบายเปิดกว้างทางธุรกิจ (อันดับ ๑๐)  นอกจากนี้ ไทยยังได้อันดับที่ดีในสาขาอิทธิพลทางวัฒนธรรม (อันดับ ๒๑)  คุณภาพชีวิต (อันดับ ๓๐) และในสาขาที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ (อันดับ ๓๗)  ส่งผลให้ภาพรวมไทยอยู่อันดับ ๒๖ ของโลก

ไทยติดอันดับ ๑ เรื่องการเริ่มต้นทางธุรกิจ โดยขยับดีขึ้นถึง ๕ อันดับจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับ “นโยบายเปิดกว้างทางธุรกิจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ซึ่งสะท้อนภาพรวมที่ดีของไทยในเรื่องระบบและนโยบายภาษี ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารราชการที่มีผลต่อภาคธุรกิจ รวมทั้งการมีต้นทุนการผลิตที่ได้เปรียบ

ผลจัดอันดับรวมยังแสดงถึงปัจจัยบวกของไทยเรื่องความเป็นมิตร ความสนุกสนาน ภูมิอากาศ ทิวทัศน์ ความน่าดึงดูด ความแตกต่าง ความมีจุดเด่น พลวัตร และความมีลักษณะเฉพาะตัว มีวัฒนธรรมและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์น่าสนใจ มีจุดเด่นด้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  อุตสาหกรรมบันเทิง แฟชั่น และภาพรวมโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวตามลำพัง และการใช้ชีวิตหลังวัยทำงาน

การจัดอันดับ ๘๐ ประเทศซึ่งมีจีดีพีรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของทั้งโลกดังกล่าว เป็นการสำรวจความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้นำภาครัฐ เอกชนและนักธุรกิจทั่วโลก จำนวนสองหมื่นคนจากทั่วทุกภูมิภาคใน ๓ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ๑) นโยบายบริหารประเทศ ๒) ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ๓) แนวโน้มการพัฒนาที่มีผลต่อบรรยากาศการค้า การลงทุนและการเดินทางในแต่ละประเทศ

รายละเอียดและวิธีการจัดอันดับ

#BestCountries

Thailand Profile Page  

Thailand Culture & Heritage

Thailand’s Eastern Economic Corridor

Eastern Economic Corridor’s Website