ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปีงบประมาณ 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนข้อเสนอ วันที่คัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
การซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 10 ต.ค.2560 บริษัท Qurisman Honda
การจ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ทำเนียบ ออท. 12 ต.ค.2560 บริษัท Yard Cleaner
การจ้างเหมาบริการเก็บขยะอาคาร สอท. 4 ต.ค.2560 บริษัทWaste Management Finance Services
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สอท. 4 ต.ค.2560 บริษัท GreatAmerica Financial Services
การจ้างเหมาบริการดูแลสวนและต้นไม้ทำเนียบ ออท. 12 ต.ค.2560 บริษัท Yard Cleaner
การจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการแก้ไชปัญหาการค้ามนุษย์ฯ 30 ต.ค.2560 น.ส.พจนา เทศวัฒนา
การจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยฯ 25 พ.ย.2560 น.ส.ศิวรี อินทรทัต
จัดจ้างบริษัทเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบความร้อน-เย็น อาคาร สอท. 10 ธ.ค.2560 บริษัท Emcor Services Combustioneer
จัดจ้างบริษัทเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังและเตือนภัย อาคารที่ทำการ สอท. 22 ธ.ค.2560 บริษัท Datawatch Systems
การจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ 4 ต.ค.2560 น.ส.พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ
การจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาอาคาร สอท. 4 ต.ค.2560 นายเกษม รักษาราษฎร์

 

รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz รุ่น E300 4MATIC ปี 2018 27 ธ.ค.2560 บริษัท Mercedes-Benz of Alexandria
การเปลี่ยนประตูทางเข้า-ออก ที่จอดรถยนต์อาคารที่ทำการ สอท. 10 ม.ค.2561 บริษัท Just-Rite Equipment
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก จำนวน 5 ห้อง และปรับปรุงลิฟท์ด้านหลังอาคาร 19 ม.ค.2561 บริษัท Calico Instruction Inc.
การจัดซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน 2 เครื่อง 3 ก.ค.2561 บริษัท NorthEast Construction
การจัดจ้างซ่อมแซมชุดรับแขกและเฟอร์นิเจอร์ 13 ก.ค.2561 บริษัท J & C Interiors
จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก 5 ห้อง เป็นสำนักงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของ 1 ห้อง ปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์และส่วนประกอบอาคาร 16 ก.ค.2561 Mr. Pongsak Denpattanapitak Principal Kyllo + Pattana Architects
การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความร้อน-เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 17 ก.ค.2561 บริษัท MECCO INC.
การปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก 5 ห้อง เป็นสำนักงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของ 1 ห้อง ปรับปรุงซ่อมแซมลิฟท์และส่วนประกอบอาคาร 31 ก.ค.2561 บริษัท NorthEast Construction
การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมปล่องไฟเตาผิง ห้องจัดเลี้ยงใหญ่ ชั้น 2 ทำเนียบ ออท. 6 ส.ค.2561 บริษัท Capitol Chimney Services
การจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และทำความสะอาดรางน้ำรอบอาคารฝ่ายกงสุล 6 ส.ค.2561 บริษัท R.W. Kibler
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก สำหรับรถยนต์ อาคาร สอท.           จำนวน 1 ชุด 24 ส.ค.2561 บริษัท Datawatch Systems Inc.
การจัดจ้างซ่อมแซมรางน้ำโดยรอบหลังคาใหญ่ ทำเนียบออท. 10 ก.ย.2561 บริษัท R.W. Kibler
การจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมปรับปรุงซ่อมแซมทำเนียบ ออท. 20 ก.ย.2561 Mr. Pongsak Denpattanapitak Principal Kyllo + Pattana Architects
การจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาอาคารที่ทำการ สอท. 28 ก.ย.2561 นายเกษม รักษาราษฏร์
การจ้างเหมาบริการบุคคลโครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ 28 ก.ย.2561 น.ส.เคเร็น คุณะเพิ่มศิริ
การจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานด้านกงสุล 3 ตำแหน่ง 28 ก.ย.2561 1. นางอรัญญา จันทร์ลอย                       2. น.ส.ปณยา เวศน์ปฐม                        3. น.ส. พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ
การจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลรักษาอาคารคาโลรามา 28 ก.ย.2561 นายเสวตร์ โกมุท
การจ้างเหมาบริการบุคคลทำความสะอาดอาคารคาโลรามา 28 ก.ย. 2561 นางมาลัย เปี่ยมการุณ