ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปีงบประมาณ 2562

การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนข้อเสนอ วันที่คัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
จัดซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้งานที่อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ 16 ก.ย. 2562 บริษัท Northeast Construction
จัดซื้อพัดลมดูดควันเตาผิง พร้อมติดตั้ง ที่ห้องรับแขก ชััน 2 ที่อาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต 10 มิ.ย. 2562 บริษัท Capitol Shimney Services
จัดจ้างบริษัททำความสะอาดท่อส่งลมร้อน-เย็น  อาคารที่ทำการสอท. 13 มิ.ย. 2562 บริษัท Atlantic Duct Cleaning
จัดจ้างการซ่อมแซมผนัง เพดาน และขอบลวดลายเพดาน ห้องนอนด้านหลังชั้น 4 ชั้น 3 ห้องน้ำด้านหลัง ชั้น 3 และซ่อมแซมทาสีผนังห้องครัว ชั้น 1 อาคารทำเนียบออท. 14 มิ.ย.2562 บริษัท Advanced Design&Construction
ต่ออายุโปรแกรมลิขสิทธิ์(Global License) รายปี สำหรับอุปกรณ์ Firewall ยี่ห้อ Dell รุ่น NSA 2600 จำนวน 2 ตัว 4 มิ.ย.2562 บริษัท Add Value System Co.Ltd.
ซ่อมแซมบริเวณรับรองแขก ชั้น G และซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคารสถานเอกอัครราชทูต 16 พ.ค. 2562 บริษัท Northeast Construction
จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน(heat exchanger)ของระบบเครื่องทำความร้อน-เย็น อาคารที่ทำการ สอท.ฯ 25 มี.ค. 2562 บริษัท Emcor Services Combustioneer
การจัดซื้อตู้วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 2 ตู้ 14 ก.พ. 2562 บริษัท Rack Solutions Inc
การจัดจ้างบริษัทติดตั้งเสาธงเพื่อประดับธงอาเซียน บนหลังคาอาคารที่ทำการสอท.ฯ 20 ก.พ. 2562 บริษัท Alamo Flag Co. of VA Inc.
การจัดจ้างบริษัททำความสะอาดพื้นหินอ่อน และซ่อมแซมส่วนที่แตกชำรุด อาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต 18 ธ.ค. 2561 บริษัท Elegant Floor Services
การจัดจ้างบริษัทเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังและเตือนภัย อาคารที่ทำการสอท. 27 ธ.ค.2561 บริษัท Datawatch Systems
การจัดจ้างซ่อมเครื่องทำความร้อน- เย็น อาคารที่ทำการ สอท. 11 ธ.ค.2561 บริษัท Emcor Services Combustioneer Corp.
ม่านกรองแสงแบบม้วนอัตโนมัติ 1 ชุด รวมค่าติดตั้ง 10 ธ.ค.2561 บริษัท Next Day Blinds
จัดจ้างบริษัทเอกชนดูแลบำรุงรักษาระบบทำความร้อน-เย็น อาคารที่ทำการสอท. 21 ธ.ค.2561 บริษัท Emcor Services Combustioneer

 

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 8 พ.ย.2561 บริษัท GreatAmerica Financial Services
การจ้างเหมาบริการเก็บขยะที่อาคารที่ทำการ สอท. 1 ต.ค.2561 บริษัท Waste Management of Maryland Inc.
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สอท. 1 ต.ค.2561 บริษัท New Age Building
จัดจ้างบริษัทดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารที่ทำการสอท. 10 ต.ค.2561 บริษัท Otis Elevator
ซ่อมรถยนต์ตู้ส่วนกลาง DVF0494 30 ต.ค. 2561 ศูนย์ซ่อม Sheehy Auto Stores, Gaitherburg, Maryland