สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Committee ในกรุงวอชิงตัน ครั้งที่ ๑ สำหรับปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเอกอัครราชทูต ASEAN Committee in Washington (ACW) ครั้งที่ ๑ สำหรับปี ๒๕๖๒ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ในฐานะประธาน ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของไทยสำหรับปี ๒๕๖๒ และประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญจะผลักดันในช่วงปีนี้ โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา

ภายหลังการประชุมฯ สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีนาย Charles Freeman รองประธานอาวุโสด้านเอเชีย จาก U.S. Chamber of Commerce เข้าร่วมสนทนาในประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญระหว่างเอเชียและสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น