ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ๑ อัตรา


ดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลด: ใบสมัคร