บริการกงสุลสัญจรวัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย
ในวันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
• ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
• บริการบัตรประชาชน
• ให้บริการและแนะนำการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
• ให้ข้อมูลด้านงานกงสุล อื่นๆ

การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้มุ่งให้บริการคนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐจอร์เจีย และเขตใกล้เคียง เช่น รัฐนอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา รัฐเทนเนสซี รัฐแอละแบมา และ รัฐฟลอริดา เป็นต้น ซึ่งการเดินทางสำหรับบางท่านต้องใช้เวลาถึง ๕ ชั่วโมง แต่ทุกท่านก็ยังมีความตั้งใจและยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงแม้จะต้องเดินทางมาไกลก็ตาม

 

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนไทย ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับชาวไทยเป็นจำนวนมาก บรรยากาศการให้บริการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา โดยได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าสมาคมไทยแห่งรัฐจอร์เจีย (Thai Association of Georgia : TAG) อาทิ คุณขวัญชนก ตันติเวชกุล (พี่คิง) ประธานอำนวยการ คุณสุนิสา สุวรรณทัต (พี่หมู) ประธานสมาคม คุณธิดา เพชรช่อ (พี่ธิดา) กรรมการอำนวยการวัดพุทธบูชาและสมาคมไทยฯ คุณสุดา โอภาพงศ์พันธุ์ (พี่เล็ก) กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก คุณมานพ ชินรัตนา (พี่มานพ) กรรมการอำนวยการสมาคมไทยฯ พ.ญ. สายพิณ อุชชิน (ป้าหมอต๊ะ) กรรมการอำนวยการและเลขานุการสมาคมฯ พร้อมคุณวุฒิ สตริคแลนด์ (พี่วูดดี้) กรรมการอำนวยการและเลขานุการวัดพุทธบูชา รวมถึงคุณสมิธ ทรัพย์วิบูลย์ (พี่แซม) ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ USA อดีตนายกสมาคมไทยฯ ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนไทยที่เข้ามารับบริการกงสุลสัญจร ในทุกๆปี สร้างความประทับใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ นายรอย วิลเลียม ไอด์ ที่ ๓ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองแอตแลนตา ประวัติกงสุลกิตติมศักดิ์ (คลิกอ่านเพิ่มเติม) ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนไทยพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้แก่นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อนำไปขยายผลปรับปรุงการให้บริการของสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ต่อไปในอนาคต

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้กราบนมัสการท่านพระเทพกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา เพื่อรับพรเป็นขวัญและกำลังใจ และกราบขอบคุณ
ที่ท่านได้อนุญาตให้ใช้สถานที่สำหรับให้บริการประชาชน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในโอกาสนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ แด่วัดพุทธบูชาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดงานพิธีต่างๆ พร้อมทั้งถวายปัจจัยเป็นพุทธบูชาเพื่อบำรุงค่าสาธารณูปโภควัดพุทธบูชาด้วย

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร กับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารและลงทะเบียนจองนัดหมายได้ตามลิงค์แนบด้านล่าง (ตารางการให้บริการกงสุลสัญจร 2019)หรือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานหนังสือเดินทางไทย ที่ โทรศัพท์ (๒๐๒)๖๔๐-๕๓๑๐ อีเมล์ passport@thaiembdc.org และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานบัตรประชาชนไทย โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล์ idcard@thaiembdc.org
พบกับบริการกงสุลสัญจรโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ที่เมืองไมอามี
รัฐฟลอริดา ณ วัดพุทธรังษี (Wat Buddharangsri of Miami : 15200 S.W. 240th St. Homestead, FL. 33032 Tel. 305-247-3092)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)