ขอเชิญชวนคนไทยในสหรัฐฯ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2562

“โค้งสุดท้าย ขอใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร”

เหลืออีกเพียง 7 วัน ก่อนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12pm. EST เท่านั้น ที่ท่านสามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร 2562 โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่ www.khonthai.com หรือติดต่อฝ่ายกงสุล
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในพื้นที่ของท่าน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2562 โทรศัพท์สายด่วน Vote (202)297-9774 หรือ (202)640-5325 อีเมล์ vote@thaiembdc.org เว็บไซต์ https://thaiembdc.org/th/election/

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน อำนวยความสะดวก โดยจะเปิดจุดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ให้แก่ประชาชนไทยในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. (13440 Layhill Rd., Silver Spring, MD 20906 Tel. 301-871-8660) ตั้งแต่เวลา 10.00น.-12.30น. สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการรับบริการได้ที่ฝ่ายกงสุล โทรศัพท์ (202)640-5897
ติดต่อโอเปอเรเตอร์ ตามเวลาราชการ

“หนึ่งพลังเสียงของท่านนั้นมีความหมาย”
Go! for THAILAND 2019!!สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
(กุมภาพันธ์ 2562)