พิธีทำบุญงานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญงานวันมาฆบูชา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. รัฐแมริแลนด์ โดยมีพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมสวดมนต์ภาวนารับศีล และถวายเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมชมการแสดงรำและดนตรีไทยของเหล่านักเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. ร่วมกับชุมชนชาวไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทั้งนี้งานวันมาฆบูชาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมระลึกถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา และน้อมรวมใจคนไทยขาวพุทธให้ดำรงอยู่ในคุณงามความดี ตั้งมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดี โดยมีคนไทยเข้าร่วมงานมาฆบูชามากกว่า ๒๐๐ คน และในวันเดียวกันนี้ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เปิดจุดบริการรับลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (เคลื่อนที่) มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไทย ที่มีความสนใจใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในปีนี้ด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒