งานฉลองวันตรุษจีนของสมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ภายใต้การนำของ น.พ. สุวัฒน์ ศิลปสุวรรณ นายกสมาคม และ พ.ญ. ดวงเดือน ศิลปสุวรรณ ภรรยา ได้จัดงานฉลองวันตรุษจีน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ภัตตาคาร New Fortune รัฐแมริแลนด์ โดยมี น.อ. ชัยยงค์ ขุนทา ร.น.  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและคุณกัญญาภัค ขุนทา ภริยา ผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีชุมชนชาวไทย  ข้าราชการและครอบครัวจากสำนักงานทีมประเทศไทยและชาวต่างชาติ ร่วมงานมากกว่า ๒๐๐ คน ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ และชมการแสดงระบำสเปนอันสวยงามอลังการจากคุณสุจิตตา ถนอมสิงห์ บุตรีของ น.อ. ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ชมการแสดงเชิดสิงโต และดนตรีจีนในบรรยากาศที่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สมาคมไทยไหหลำแห่งกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จัดงานฉลองวันตรุษจีนทุกปี โดยนำรายได้จากการจัดงานดังกล่าวไป สนับสนุนองค์กรการกุศลต่างๆ โดยในปีที่ ๒๔ นี้ สมาคมฯ ได้นำรายได้ถวายวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. วัดญาณรังษี และวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมบริจาคสมทบทุนให้แก่สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นทุนช่วยเหลือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพย์ที่จำเป็นต่อไปอีกด้วย

 

ขอขอบพระคุณเอื้อเฟื้อภาพถ่าย :
พ.จ.อ. ธาตรี สุขะทัต สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)