ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ

ดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ