คำแนะนำสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์

“ลงทะเบียนใช้สิทธิแล้ว โปรดอย่าลืมออกเสียงเลือกตั้ง” 💡

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ได้จากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ที่ท่านได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ ติดต่อฝ่ายกงสุล (สายด่วนงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร) โทรศัพท์ (202)297-9774 อีเมล์ vote@thaiembdc.org

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒