กำหนดการเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกำหนดเปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่ นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่โรงพยาบาล The Johns Hopkins Hospital เมืองบัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์ ดังนี้

1. เปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (1024 Wisconsin Avenue NW, Washington, D.C. 2007) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00-15.00 น.

2. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี รัฐแมริแลนด์ (13440 Layhill Road, Silver Spring, MD, 20906) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น.