สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศให้แด่เอกอัครราชทูตวีรชัย พลาศรัย


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศให้แด่นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพวงมาลา และพระบรมวงศานุวงค์ประทานพวงมาลา

นอกจากนี้ ยังมีพวงหรีดจากบุคคลสำคัญของประเทศ อาทิ นายกรัฐมนตรีและภริยา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหาร 3 เหล่าทัพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ

ในงานนี้มีผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลสหรัฐฯ คือนาย Matthew Pottinger ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้อำนวยการอาวุโสกิจการเอเชียตะวันออกของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนเอกชนสหรัฐฯ และชุมชนไทยเข้าร่วมกว่า 300 คน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี รัฐแมริแลนด์ เพื่ออุทิศให้แด่เอกอัครราชทูตวีรชัยฯ ในเวลา 19.00 น. ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562