ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแสดงจากคณะแจ๊สควอเตตโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล


ภาพจาก www.kennedy-center.org

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับชมการแสดงจากคณะแจ๊สควอเตต Quartet of Jazz Faculty โดยคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกำหนดจัดแสดงที่ Millennium Stage ภายใน Kennedy Center กรุงวอชิงตัน วันอังคารที่ 30 เม.ย. 62 เวลา 18.00 น.  (ท่านสามารถเข้าชมโดยไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าและไม่มีค่าเข้าชม)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kennedy-center.org

PR Mahidol Jazz Quartet