บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา          ในวันเสาร์ที่ ๒๐ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
• ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
• บริการบัตรประชาชน
• ให้ข้อมูลด้านงานกงสุล อื่นๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาการจดทะเบียนสูติบัตรไทย งานนิติกรณ์ ฯลฯ

การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้มุ่งเน้นให้บริการคนไทยที่อาศัยอยู่ในแถบรัฐฟลอริดาตอนใต้ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองไมอามี และเขตใกล้เคียง เช่น เมืองแทมปา เมืองออร์แลนโด เมืองเคลียร์วอเทอร์ เมืองเมลเบิร์น เมืองเวสต์ปาล์มบีช เมืองเดโทนาบีช เมืองฟอร์ทวอลทันบีช เป็นต้น ซึ่งการเดินทางสำหรับบางท่านต้องใช้เวลานับหลายชั่วโมง แต่ทุกท่านก็ยังมีความตั้งใจและยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงแม้จะต้องเดินทางมาไกลก็ตาม โดยการให้บริการมุ่งเน้นการรับต่ออายุหนังสือเดินทางไทย และต่ออายุบัตรประชาชนไทย เป็นหลัก นอกเหนือจากนี้ยังเปิดให้บริการให้คำปรึกษางานกงสุลด้านอื่นๆ อาทิเช่น งานทะเบียนราษฎร์ในหัวข้อต่างๆ และงานนิติกรณ์ พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

 

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งเน้นเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนไทยซึ่งอยู่ในรัฐห่างไกล และมีอุปสรรคในการเดินทาง ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับชาวไทยได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการให้บริการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา ประชาชนต่างรอคอยการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรในทุกๆปี ทำให้ยอดการให้บริการในครั้งนี้ มีผู้มารับบริการประมาณ ๕๐๐ คน พร้อมกันนี้ผู้เข้ารับบริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ที่สำคัญ เช่นการสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การออกคูหาร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ รวมทั้ง การประกวดเทพีสงกรานต์ด้วย

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลรู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณเหล่าสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครชุมชนไทย วัดพุทธรังษี ไมอามี คุณปัญญาภรณ์ รัศมีเทศ (คุณหนุ่ม) คุณสันธยา ผลิสนธิ (คุณหนุ่ย) คุณสมชาย วณิชย์พูลพล (คุณสมชาย) คุณกุลนัดดา เนตรา (คุณริน) คุณวีรพงษ์ ห์ลีละเมียร (คุณหนุ่ย) คุณปัญญาพล สุขสมจิต (คุณปุ่น) และอาสาสมัคร ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนไทยที่เข้ามารับบริการกงสุลสัญจร ในทุกๆปี ด้วยรอยยิ้ม และความอดทน อย่างเต็มที่ไปพร้อมๆ กับการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจ ทำให้การบริการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ นางมาเรีย โดโลเรส แซริออล กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองคอรัลเกเบิลส์ กดอ่านเพิ่มเติมประวัติกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (1) ประวัติกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ (2) ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมการให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประจำทุกปี ตลอดจนพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับชุมชนไทยพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้แก่นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน กับท่านกงสุลเพื่อนำไปขยายผลปรับปรุงการให้บริการของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ต่อไปในอนาคต

 

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้กราบนมัสการท่านพระราชพุทธิวิเทศ ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี ไมอามี รับพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และกราบนมัสการขอบพระคุณที่ท่านได้อนุญาตเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่สำหรับให้บริการประชาชน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในโอกาสนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้ขอน้อมถวายปัจจัยเป็นพุทธบูชาเพื่อบำรุงค่าสาธารณูปโภคให้กับวัดพุทธรังษี ไมอามี   อีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร กับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารและลงทะเบียนจองนัดหมายได้ตามลิงค์แนบด้านล่าง (กด เพื่ออ่านเพิ่มเติม)หรือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานหนังสือเดินทางไทย ที่ โทรศัพท์ (๒๐๒)๖๔๐-๕๓๑๐ อีเมล์ passport@thaiembdc.org และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานบัตรประชาชนไทย โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล์ idcard@thaiembdc.org

พบกับบริการกงสุลสัญจรโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่เมืองฮุสตัน        รัฐเท็กซัส ณ วัดพุทธาวาส (Wat Buddhavas of Houston : 6007 Spindle Dr., Houston, TX 77086 Tel. (281) 820-3255)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
(๒๓ เมษายน ๒๕๖๒)