ประกาศขอเชิญชาวไทยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

***ลงทะเบียนร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒***