พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Four Seasons กรุงวอชิงตัน โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่ และปวงชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑล ๒๐๐ คน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรับชมเทปบันทึกภาพการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงในวันดังกล่าว