เชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น (ประจำปี 2562)

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ : กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเชื้อสายไทยที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจด้านภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมที่จะส่งผลให้มีความผูกพันต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา อายุ 12-18 ปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมไทย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าวิทยากร และค่าเข้าชมสถานที่สำคัญ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง ดูรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฯ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสาร PDF :
รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชาตบุษย์ นีละรัตตานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 209 3653 หรือ + 66 91 536 2451 อีเมล์ yc.mocth@gmail.com และ Line ID: punoi624 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

Amazing thailand FB

20170101_165616-864x576

ร้านสีฟ้า-นครชัยศรี-ร้านอาหารริมน้ำ-นครปฐม-เมืองต้องห้ามพลาดพลัส-Plus2

hqdefaultBKK

E11959341-3

E11959341-7