บริการกงสุลสัญจร วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

➡ ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
➡ บริการบัตรประชาชน
➡ ให้ข้อมูลด้านงานกงสุล อื่นๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาการจดทะเบียนสูติบัตรไทย งานนิติกรณ์ ฯลฯ


การให้บริการกงสุลสัญจรครั้งนี้มุ่งเน้นให้บริการคนไทยที่อาศัยอยู่ในแถบรัฐเทกซัส รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองฮุสตัน และเมืองโดยรอบ เช่น เมือง Collage Station ตั้งอยู่ระหว่างเมืองฮุสตัน และเมืองออสติน ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที เมือง Killen, Tample, Waco ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๓ ชั่วโมง เมือง San Antonio ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๔ ชั่วโมง และเมือง Belton, Dallas, Forth Worth ซึ่งห่างออกไปประมาณ ๕ ชั่วโมง เป็นต้น แต่ทุกท่านก็ยังมีความตั้งใจเดินทางมารับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ถึงแม้จะต้องเดินทางมาไกลก็ตาม โดยการให้บริการมุ่งเน้นการรับต่ออายุหนังสือเดินทาง และต่ออายุบัตรประชาชน เป็นหลัก นอกเหนือจากนี้ยังเปิดให้บริการให้คำปรึกษางานกงสุลด้านอื่นๆ อาทิเช่น งานทะเบียนราษฎร์ในหัวข้อต่างๆ และงานนิติกรณ์ พร้อมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งเน้นเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนไทยซึ่งอยู่ในรัฐห่างไกล และมีอุปสรรคในการเดินทาง ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับชาวไทยได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการให้บริการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา ประชาชนต่างรอคอยการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรในทุกๆปี ทำให้ยอดการให้บริการในครั้งนี้ มีผู้มารับบริการประมาณ ๕๐๐ คน พร้อมกันนี้เป็นโอกาสที่ดีของประชาชนคนไทยที่เดินทางมาเข้ารับบริการกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย เพื่อร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดี เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งทางวัดพุทธาวาสได้จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมเวียนเทียนในคืนวันเสาร์ และช่วงบ่ายวันอาทิตย์ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับบรรยากาศการออกร้านขายของ และอาหารไทยรสชาติดั้งเดิมที่มีหลากหลายในงานนี้ด้วย

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลรู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณเหล่าคณะกรรมการบริหารวัดพุทธาวาส พร้อมสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครชุมชนไทย อาทิ คุณชัชวาลย์ ท้าวอุตม์ – คุณยุพา บุปฝา (รองประธานคณะกรรมการบริหารวัดพุทธาวาสและคู่สมรส)  คุณสะอาด – ดร. วิจิตร ศรียรรยงวัฒน์ (เหรัญญิก กรรมการบริหารวัดพุทธาวาสและคู่สมรส) คุณณรงค์ – คุณอำภา รวดเร็ว (กรรมการบริหารวัดพุทธาวาสและคู่สมรส) คุณณัฐยา สมิทธ์ (กรรมการบริหารวัดพุทธาวาส) คุณอนันท์ญา – น.ส. แอริส มิลราลิสซ์ (ครูอาสาท้องถิ่นโรงเรียนวัดพุทธาวาส) คุณสารภี วอลเตอร์ (ฝ่ายปฏิคมกรรมการบริหารวัดพุทธาวาส) และคุณธีราภรณ์ สานติวัตร (คุณแนน) อาสาสมัครที่เดินทางมาจาก นิวออร์ลีน ลุยเซียนา เพื่อช่วยเหลือคณะกงสุล ที่คอยเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนและช่วยเหลือคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนไทยที่เข้ามารับบริการกงสุลสัญจร ในทุกๆปี ด้วยรอยยิ้ม และความอดทน อย่างเต็มที่ไปพร้อมๆ กับการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจ ทำให้การบริการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ นายชาร์ลส์ ซี ฟอสเตอร์ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองฮุสตัน (คลิกเพื่อดููประวัติส่วนตัวท่านกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ : https://thaiembdc.org/royal-thai-honorary-consulates-general-in-the-u-s/ )ได้เปิดสำนักงานสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองฮุสตันให้คณะกงสุลสัญจรได้มีโอกาสเยี่ยมชม ตลอดจนพูดคุยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะเจ้าหน้าที่กงสุลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้แก่นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อนำไปขยายผลปรับปรุงการให้บริการของสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ ต่อไปในอนาคต ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ฯ และครอบครัวได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะเจ้าหน้าที่กงสุล

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้กราบนมัสการท่านพระเทพพุฒิวิเทศน์ (ชุตินฺธโร) ท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส ฮุสตัน พร้อมด้วยพระมหาเลขปุญฺญาคโม เลขานุการฝ่ายสงฆ์วัดพุทธาวาส รับพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และกราบนมัสการขอบพระคุณที่ท่านได้อนุญาตเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่สำหรับให้บริการประชาชน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ในโอกาสนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้ขอน้อมถวายปัจจัยเป็นพุทธบูชาเพื่อบำรุงค่าสาธารณูปโภคให้กับวัดพุทธาวาส ฮุสตัน อีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร กับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารและลงทะเบียนจองนัดหมายได้ตามลิงค์แนบด้านล่าง (กดเพื่ออ่านเพิ่มเติม) หรือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานหนังสือเดินทางไทย ที่ โทรศัพท์ (๒๐๒)๖๔๐-๕๓๑๐ อีเมล์ passport@thaiembdc.org และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานบัตรประชาชนไทย โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล์ idcard@thaiembdc.org

พบกับบริการกงสุลสัญจรโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ที่เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา ณ วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม (Wat Montgomery Buddharam: ๑๓๓๓๙ Edna Brake Lucas Dr., Montgomery, AL. ๓๖๑๑๗ Tel. (๓๔๗)๖๑๒-๙๙๓๖
                                                                                                           

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน – รายงาน
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒