สถานทูตผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 อุปทูต บุศรา กาญจนาลัย ดร. เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูต ณ กรุงวอชิงตัน และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ณ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

คณะได้พบกับนาย Reşat Kasaba ผู้อำนวยการ Henry M. Jackson School of International Studies นาย Jeffrey Riedinger รองอธิการบดีฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ นางสาว Celia Lowe  ผู้อำนวยการการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวอชิงตันมีความร่วมมือหลายสาขากับมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทย อาทิ สาขาโบราณคดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาพยาบาลกับมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งสองฝ่ายได้หารือการขยายความร่วมมือระหว่างกันเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมไทยศึกษาภายใต้ศูนย์เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ศูนย์วิจัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตัระดับประเทศและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกระทรวงศึกษาของสหรัฐฯ และความเป็นไปได้ในการรับรองเครดิตในระดับภาควิชากับสถาบันการศึกษาในไทย ซึ่งรวมถึงในสาขาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในขณะที่ไทยกำลังผลักดันประเทศไปสู่ “Thailand 4.0” นาย Riedinger ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันในประเทศไทย ซึ่งสามารถมีส่วนสำคัญในการขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันและองค์กรในประเทศไทยได้

 

 

 

ในเย็นวันเดียวกัน อุปทูตบุศราฯ และคณะได้พูดคุยกับกลุ่มนักศึกษาไทย 35 คนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ภายใต้กิจกรรม “Outside-In: พี่ชวนน้อง มองไทยไปข้างหน้า” เพื่อสถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ชี้ให้นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในสหรัฐฯ ได้เห็นทิศทางนโยบายการอัพเกรดประเทศไทยที่มากับโอกาส และเป็นเวทีให้นักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่าย ตลอดจนนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ