นางศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม บรรยายพิเศษเรื่อง “The Peacock Standards of Legendary Thai Silk” ที่ GWU Textile Museum กรุงวอชิงตัน


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณกรุงวอชิงตัน ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ผ้าไหมของไทย ที่ The George Washington University Museum and The Textile Museum โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “The Peacock Standards of Legendary Thai Silk” โดยนางศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไหมไทยและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานให้ชาวอเมริกันได้ชื่นชมในวัฒนธรรมอันงดงามของไทย