พิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี รัฐแมริแลนด์ โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่ ตลอดจนปวงชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตันและปริมณฑลร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมก่อนทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายเพลแด่พระสงฆ์ นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีและพร้อมเพียงกัน