นักเรียนโรงเรียนประถมโรงเรียน Hyde-Addison นำเสนอความประทับใจที่มีต่อประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมศึกษา Hyde-Addison ซึ่งเป็นชั้นเรียนอุปถัมภ์ของสถานทูตฯ ในโครงการ Embassy Adoption Program (EAP) ปีการศึกษา 2561 – 2562

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียน Hyde-Addison เยือนสถานทูตฯ เพื่อประกอบกิจกรรมครั้งที่ 4 นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยตลอดปีการศึกษา โดยนักเรียนได้จัดทำบทความอ่านหน้าชั้นในหัวข้อเรื่องที่ตนประทับใจต่อประเทศไทย เช่น อาหาร วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงการเต้นรำแบบไทยซึ่งออกแบบท่าเต้นโดยนักเรียนเอง

 

 

อุปทูตบุศรา กาญจนาลัย มอบเกียรติบัตรเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนซึ่งมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ในการศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยมาตลอดปีการศึกษา และคุณเรเน็ตตา วิกกินส์ ผู้แทนองค์กร Washington Performing Arts ร่วมแสดงความยินดี สถานทูตฯ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารไทยแก่คณะโรงเรียน Hyde-Addison และผู้เข้าร่วมงาน

 

 

สถานทูตฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และวัฒนธรรมไทยแก่ชั้นเรียนอุปถัมภ์โรงเรียนประถมศึกษา Hyde – Addison Elementary School แล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2562 ผู้แทนสถานทูตฯ เยือนชั้นเรียนเพื่อแนะนำประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ นักเรียนเยือนสถานทูตฯ และสถานทูตฯ จัดการบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย และการสาธิตทำอาหารและขนมไทย รวมทั้งแนะนำกีฬามวยไทยแก่นักเรียน ในเดือนมีนาคม สถานทูตฯ ประสานให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนา