สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศ. เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๒ นางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต พร้อมด้วยนายงมังกร  ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง ศ. เกียรติคุณ ดร. อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส ที่ภัตตาคารโอชา   ในนครซานฟรานซิสโก โดยมีบุคคลสำคัญในวงการแพทย์และพยาบาลของไทยและสหรัฐฯ เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ทางภัตตาคารตั้งใจและพิถีพิถันตกแต่งสถานที่ด้วยกล้วยไม้สดจากประเทศไทยและงานแกะสลักผักผลไม้สดอันแสดงอัตลักษณ์และความเป็นไทย รวมทั้งให้บริการอาหารไทยเมนูสุขภาพ

อุปทูตกล่าวยกย่องผลงาน ศ. เกียรติคุณ เมลิส ในฐานะผู้นำการพัฒนาศาสตร์การพยาบาลระดับโลก มีผลงานวิจัยด้านแนวนโยบายสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของสตรีเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้มีบทบาทส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมในสังคม และกล่าวชื่นชมความร่วมมือที่ ศ. เกียรติคุณ เมลิส ดำเนินอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดกับหลายสถาบันของไทย พร้อมทั้งนำดื่มอวยพรให้กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้  จากนั้น ศ. เกียรติคุณ เมลิส ได้กล่าวยกย่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใน ร. ๙ ว่า ทรงเป็นแบบอย่างของความวิริยะอุตสาหะและการช่วยเหลือผู้อื่น นับเป็นรางวัลทรงเกียรติมากที่สุดรางวัลหนึ่งที่ตนภูมิใจและได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนคนไทยและในประเทศต่างๆ มาอย่างยาวนาน  ทั้งนี้ ศ. เกียรติคุณ เมลิส มีกำหนดจะเดินทางไปบรรยายให้กับหลายสถาบันของไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒