บริการกงสุลสัญจร วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม เมืองมอนต์      โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา ในวันเสาร์ที่ ๑๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้

•         ให้บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
•         บริการบัตรประชาชน
•         ให้ข้อมูลด้านงานกงสุล อื่นๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาการจดทะเบียนสูติบัตรไทย งานนิติกรณ์ ฯลฯ

 

คุณภาณุภัทร ชวนะนิกุล หัวหน้าฝ่ายกงสุล นำทีมเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยฯ ไปให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๔ ของปี ๒๕๖๒ ณ วัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม ซึ่งการให้บริการในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนไทยในบริเวณรัฐใกล้เคียงและห่างไกล อาทิ เช่น เมือง Atlanta รัฐ Georgia ใช้เวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง เมือง Mobile รัฐ Alabama ใช้เวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง เมือง Pensacola รัฐ Florida ใช้เวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง เมือง Navarre รัฐ Florida ใช้เวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง ซึ่งทุกท่านต่างรอคอยการเดินทางทางมาให้บริการของทางคณะเจ้าหน้าที่ นับตั้งแต่การให้บริการครั้งที่ผ่านมาในปี ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเวลามากกว่า ๕ ปี ประชาชนไทยในพื้นที่ต่างตื่นเต้นและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อมารอรับบริการเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การให้บริการกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งเน้นเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ชุมชนไทยซึ่งอยู่ในรัฐห่างไกล และมีอุปสรรคในการเดินทาง ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับชาวไทยได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศการให้บริการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา ประชาชนต่างรอคอยการเดินทางมาให้บริการกงสุลสัญจรในทุกๆปี ทำให้บรรยากาศการให้บริการเป็นไปอย่างอบอุ่น และราบรื่น อย่างไรก็ดี คณะเจ้าหน้าที่หวังใจว่าการเดินทางมาให้บริการของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่

 

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลรู้สึกชื่นชมและขอขอบคุณเหล่าคณะอาสาสมัครชุมชนไทย อาทิ คุณอัจฉรา สมิธ คุณสมลักษณ์ สายสมบัติ คุณกิตติชัย เกิดส่องแสง คุณวีระพล กองแก้ว คุณกัลยา กันเกอร์ คุณณฤดี บรอกส์ คุณแอน ทาวเวอร์ คุณศิริกุล-คุณยุทธชัย บัวเทศ คุณอณุชา-คุณสุชัญญา เทียมกองกาญจน์ ที่คอยเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนและช่วยเหลือคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนไทยที่เข้ามารับบริการกงสุลสัญจร ในทุกๆ ครั้ง ด้วยรอยยิ้ม และความอดทน อย่างเต็มที่ไปพร้อมๆ กับการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจ ทำให้การบริการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้คณะเจ้าหน้าที่กงสุลได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่กลุ่มอาสาสมัคร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มชุมชนไทยในพื้นที่และเป็นพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกัน ในการสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งยั่งยืนในสหรัฐฯ ต่อไป

 

นอกจากนี้ คณะกงสุลสัญจรได้พบปะกับ นายโรเบิร์ต เฮนรี่ จูเนียร์ อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองมอนต์โกเมอรี่ รัฐแอละแบมา และครอบครัว เพื่อพูดคุยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเจ้าหน้าที่กงสุล ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยและรัฐแอละแบมา

 

คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้กราบนมัสการพระณัฐพงศ์ ภูมมิตร (ชุติปัญโญ) ท่านเจ้าอาวาสวัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม รับพรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และกราบนมัสการขอบพระคุณที่ท่านได้อนุญาตเอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่สำหรับให้บริการประชาชน และใช้อุปกรณ์ต่างๆ  ในโอกาสนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตัน คณะเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ได้ขอน้อมถวายปัจจัยเป็นพุทธบูชาเพื่อบำรุงวัดมอนต์โกเมอรี่ พุทธาราม อีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการกงสุลสัญจร กับทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สามารถติดตามรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลสถานที่ให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารและลงทะเบียนจองนัดหมายได้ตามลิงค์แนบด้านล่าง (กดเพื่ออ่านเพิ่มเติม) หรือสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานหนังสือเดินทางไทย ที่ โทรศัพท์ (๒๐๒)๖๔๐-๕๓๑๐ อีเมล์ passport@thaiembdc.org และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล งานบัตรประชาชนไทย โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล์ idcard@thaiembdc.org  พบกับบริการกงสุลสัญจรโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ครั้งต่อไป ในวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส ณ วัดพุทธดัลลัส (The Buddhist Center of Dallas : ๘๔๘๔ Stults Rd., Dallas, TX ๗๕๒๔๓ Tel. (๒๑๔) ๓๔๐-๖๑๘๗

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
– รายงาน
(๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒)