พุทธสมาคมนานาชาติแห่งอเมริกา และพุทธศาสนิกชนอเมริกันร่วมจัดงานสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติ ครั้งที่ 4 ในเขตภาคพื้นตะวันออกของสหรัฐฯ

พุทธสมาคมนานาชาติแห่งอเมริกา (ไอบีเอเอ) ร่วมกับสำนักเซนแห่งอเมริกาจัดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๔ บนภาคพื้นตะวันออกของสหรัฐฯ ณ สำนักเซนแห่งอเมริกา รัฐแมริแลนด์ เมื่อวันที่ ๑๔๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องป็นปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้นในสหรัฐฯ การสาธยาย พระไตรปิฎกนำโดยพระสงฆ์จากเถรวาท มหายาน และวัชรยาน โดยสลับกันนำสวดตามทำนองของแต่ละนิกาย พร้อมด้วยคำบรรยายภาษาอังกฤษในช่วงท้ายเพื่อความเข้าใจของผู้ร่วมพิธี

กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสะท้อนพลังศรัทธาและความเป็นเอกภาพของพุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ โดยมีพระเถระผู้ใหญ่ ภิกษุและภิกษุณีจากวัดและสถานปฏิบัติธรรมชาวพุทธในเขตดีซี ตลอดจนชุมชนชาวพุทธ นานาชาติ และคณะทูตานุทูตจากชาติต่างๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดการสาธยาย และมีนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วม

การจัดสาธยายพระไตรปิฏกนานาชาติเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนิกาย และระหว่างเครือข่ายชาวพุทธนานาชาติจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลก มีการจัดสาธยายพระไตรปิฏกขึ้นที่พุทคยา และในสหรัฐฯ เริ่มจัดที่เบอร์กเลย์ นครซานฟรานซิสโก และที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน โดยปัจจุบันมีวัดเเละสถานปฏิบัติธรรมประมาณ  ๓,๐๐๐ แห่ง อีกทั้งจำนวนผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาได้เพิ่มขึ้นถึง ๒ ล้านคนทั่วสหรัฐฯ